Scroll to top

Düşük işsizlik oranı yanıltmasın

Düşük işsizlik oranı yanıltmasın

Mart işsizlik oranı %13.2… Bu ay yayınlanan istihdam gelişmelerine dair istatistiklerin Şubat-Mart-Nisan ayını kapsaması nedeniyle salgının istihdam piyasalarındaki etkisini yansıtmasını bekliyorduk. Ancak Mart ayında işsizlik oranı geçen senenin aynı ayında görülen %14.1’e karşılık %13.2 olarak gerçekleşti Mart ayında işsizlik oranında düşüşün bu kadar sınırlı kalmasında işgücünde geçen senenin aynı dönemine göre yaşanan 2.2 milyon kişilik düşüş etkili oldu. Çoğunlukla iş başı yapmaya hazır ancak iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayı bırakmış kişiler nedeniyle gerçekleşen bu düşüş işsizlerin işgücüne oranlanmasıyla hesaplanan işsizlik oranında geçen seneye göre ciddi bir düşüşe neden oldu. Mart ayında işgücüne dahil olmayan nüfusta 3.3 milyon kişilik bir artış yaşanırken bunun 600bin kişisini iş bulma ümidi olmayan kişiler oluşturdu. Bu 600 bin kişiyi hem işsiz hem de işgücü istatistiklerine ekleyerek hesapladığımız geniş işsizlik tanımına göre işsizlik oranı %16.4 seviyesinde. Geçen senenin aynı ayında bu oran %15.2 idi. 

Related posts