Scroll to top

Pandemi üretim ve perakende satışlarda da kendini gösterdi

Pandemi üretim ve perakende satışlarda da kendini gösterdi

Mart sanayi üretimi %-2.0… Pandemininüretim üzerinde etkilerinin görülmeye başlandığı Mart ayında sanayi üretimi geçen senenin aynı ayına göre %2.0 düşüş gösterdi.  Mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi ise aylık bazda %7.1 olurken GSYH hesaplamasında kullanılan takvim etkisinden arındırılmamış üretim Mart ayında %1.3 geriledi. Böylece 1. çeyrek üretim artışı %5.6 oldu. Bu oran 1. çeyrekte GSYH büyümesi için kuvvetli bir görünüme işaret ediyor ancak hizmet sektöründeki durgunluğun GSYH verilerinde daha etkili olduğunu ve sanayi üretimi GSYH büyümesi korelasyonunu zayıflattığını görebiliriz. 1Ç20 GSYH büyümesi verileri 29 Mayıs’ta açıklanacak.


Yatırımın öncü göstergeleri de derin yara almış durumda…
 Sektörler bazında bakıldığında Mart ayında en büyük düşüşün dayanıklı tüketim mallarında görüldü. Dayanıklı tüketim mallarındaki %16.6’lık düşüşü %6.8 ile sermaye malları takip ediyor. Hem iç tüketim hem de ihracat odaklı üretimin girdisi olan ara malı üretimi Mart’ta %2.1 artış gösterdi. Önceki ay bu artış %9.8 düzeyindeydi. Yatırımın öncü göstergelerinden makine ve teçhizat üretimi büyümesi ise %12.2’den %2.0’ye geriledi. İhracat odaklı sektörler bazında bakıldığında tekstil üretiminde %7.1, motorlu taşıtlarda %20.3’lük düşüş görüyoruz. Üretim performansının Mart ayıyla birlikte önemli bir hasar almış olduğunu görüyoruz ancak ekonomik büyüme açısından resmin netleşmesi için Nisan ve Mayıs ayı verileri çok önemli olacak.

Perakende ticarette hızlı düşüş… Mart ayında perakende satışlar da beklendiği gibi önemli bir bozulma gösterdi. Toplam perakende ticaret aylık bazda %8.0, yıllık bazda %0.2’lik düşüş gösterdi. Önceki ay yıllık artış %11.7’ydi. Gıda ve içecek sektörü %17.0’lik artışla önceki ay görülen %10.0’luk artışın üzerine çıkarken otomotiv yakıtı hariç gıda dışı satışlar geçen seneye göre %8.7 daraldı. Bu sektörler arasında posta ve internet yoluyla satışlar %48.2 büyürken tekstil, giyim ve ayakkabı %28.5, bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları %6.5 düşüş gösterdi. İç talepteki hızlı daralmanın etkilerinin görüldüğü perakende satışlar gıda ve internet alışverişi harici kategorilerde önümüzdeki aylarda da düşüş göstermeye devam edecektir. Düşüşün boyutu ikinci çeyrekte %8.0 olarak beklediğimiz GSYH daralmasının derinliği ile ilgili önemli bir ipucu verecek. 

Related posts