Scroll to top

Türkiye Ekonomisi, Global ve Bölgesel Gelişmeler

Türkiye’nin dünyayla entegrasyonundaki artış sadece Türkiye’deki gelişmelere bakarak ekonomik gelişmeleri anlamayı imkansız kılmaktadır. Küreselleşme ve teknolojinin bilginin yayılma hızına yaptığı katkıyı düşünürsek, Türkiye ekonomisi için yapılacak değerlendirmeler artık yerel boyutları çoktan aşmış;  analiz yaparken dışarıda yaşanan olayların da ülke ekonomisi ile ilişkisini ayrıntılı bir şekilde yorumlamak gerekliliğini doğurmuştur. Küreselleşmenin elbette ekonomi alanı ile olan ilişkisi çok farklı boyutlarda ve bu boyutların etkileri politik, sosyal, kültürel sınırsız sayıda ayrı noktaya ulaşmakta. Bu noktaları önem sırasına dizemeyeceğimiz gibi herhangi birine önce veya sonra odaklanmak da gelişmeleri yorumlayıp mikro düzeyde ders çıkarmak için geç ve yetersiz kalınmasına neden olacaktır. Bu durumun şirket açısından önemi üst düzey yöneticilerin bilgiye zamanında erişme zorunluluğunu düşündüğümüzde ortaya çıkıyor. Yöneticilerin yoğun çalışma gündemi içerisinde güncel bilgiye erişmede yetersiz veya geç kalması pazarda yaşanan gelişmelerin doğru ve zamanında yorumlanmasını engelleyecek; şirket yöneticilerinin herhangi bir stratejik planlamaya geç kalmasına ve/veya başarısız olmasına neden olacaktır.

Günümüz dünyasında bilgi bedava ve kolay erişilebilir gibi görünmesine rağmen hızla değişen olaylar arasında organize ve kullanışlı analitik bilgiye sahip olmak göründüğü kadar kolay değildir. Spinn Danışmanlık olarak verdiğimiz ekonomik danışmanlık hizmeti ile bilgi edinme yükünü hafifletmeyi, analitik ve kullanışlı hale getirilmiş bilgiyi önünüze getirmeyi ve sizi Türkiye ve dünyada yaşanan güncel ekonomik gelişmeler hakkında her daim güncel tutmayı hedefliyoruz. Bu hedef sadece bilgilendirme değil kavramlarla ilgili eğitimleri ve takip alışkanlığı kazandırmayı da içeriyor. Bu sayade, danışmanlık alan şirketler kendilerini iç pazarda rahatça korurken, dış pazar gelişmelerinin iç pazar üzerine etkileri hakkında da detaylı bilgi sahibi olacak, bilgiyi pratiğe dönüştürecek alışkanlıklara sahip olacaktır.

Hizmetin içeriği önemli gelişmeler üzerine o gün yazılan güncelleme ve yorum notlarının yanı sıra finans sektörünün farklı kesimlerinden konuk yazarların yorumları, anlık tavsiyeler, en geç 3 ayda bir üzerinden geçilen ekonomik tahminler, sıklığı şirketin ihtiyacına göre belirlenen düzenli sunumlar ve isteğe bağlı olarak belirlenecek diğer aktivitelerden oluşmaktadır. Raporlama hizmeti kurumsal olarak verilmekte, kurum içinden raporların gönderileceği kişi sayısı ile ilgili bir sınırlama bulunmamaktadır. Ayrıca çalışılan ülke ekonomileri ile ilgili bir seferlik veya periyodik araştırma raporları da sunubilecek hizmetler arasındadır.