Scroll to top

Kur Riski Yönetimi

Kur riski yönetimi yurt dışı pazarlarla çalışan veya işlem yapan firmaların döviz pozisyonu riski ile karşı karşıya kaldığı durumlarda şirket için en hayati önem arz etmektedir. Şirketlerin kur ve faiz riski yönetimi konusunda gerekli desteğe ihtiyaç duydukları, risklerinin ve gelecek kaygılarının minimize edildiği bir işletmede başarı elde etme şansı daha yüksektir. Özellikle açık döviz pozisyonu bulunan işletmelerin döviz kurundaki tahmin edilemez bir değişim neticesinde maddi zararlara uğraması kur riski yönetiminde yapılan çalışmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere kanıtlamaktadır.

Spinn Danışmanlık hizmetlerinden biri olan kur riski yönetiminde, şirketlerin gelecekleri ve büyümeleri için kur riskinin nasıl daha etkin bir şekilde yönetilebileceği konusunda profesyonel bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışma 5 saatlik bir eğitim ile başlayıp eğitimde kur ve faiz riski, hedging enstrümanları ve kullanım stratejileri örnek olaylarla anlatılmaktadır. Eğitimin sonunda şirketin isteğine bağlı olarak şirket ve Spinn Danışmanlık arasında bir protokol imzalanmakta ve sonrasında şirketin bilançosu incelenerek şirkete özel strateji önerileri geliştirilmektedir.