Scroll to top

Şubat enflasyonu %12.37 – 3 Mart 2020

Şubat enflasyonu %12.37 – 3 Mart 2020

Yılın en yüksek oranı… TÜFE enflasyonu, Şubat ayında %0.7 civarındaki piyasa beklentilerine karşılık %0.35 olarak gerçekleşti. Bizim beklentimiz de %0.8 seviyesindeydi ve beklentilerimizin gerçekleşmeden sapmasında ulaştırma, ev aletleri, sağlık gibi kura duyarlı sektörlerdeki beklentilerimizin üzerinde düşüşler etkili oldu. Yıllık enflasyon Ocak ayındaki %12,15 seviyesinden %12,37’ye yükselirken B ve C endekslerine göre çekirdek enflasyon bir ay önceki %10.9 ve %9.9 seviyelerinden sırayla %11.1 ve %10.0’a yükseldi. Enflasyonun Şubat ayında yılın en yüksek oranını görmüş olabileceğini düşünüyoruz ancak önümüzdeki ayların fiyat artışlarının yıllık enflasyonu yılsonunda tek haneli oranlara getirecek kadar düşük olmasını beklemiyoruz. Piyasa beklentisinin altında gelmesine rağmen enflasyondaki artış ve piyasadaki oynaklık TCMB’nin Mart ayı PPK toplantısında faizi değiştirmeme yönünde karar almasına neden olabilir. 

ÜFE’de artış gıda ve basit metallarden… ÜFE enflasyonu Şubat ayında % 0.48 olarak gerçekleşirken bu oran yıllık enflasyonu %8.84’ten %9.26’ya yükseltti. ÜFE enflasyonu ağırlıklı olarak aylık enflasyona 0,21 ve 0,22 puan katkıda bulunan gıda üretimi ve ana metal üretimindan kaynaklandı

Başlıca katkı yine gıdadan – Aylık TÜFE enflasyonunda en yüksek artış %2,3 ile gıda ve içecek enflasyonunda yaşanırken gıda ve içecekin manşet enflasyona katkısı 0,54 puan oldu. Yıllık gıda enflasyonu TCMB’nin %9,0’luk beklentisinin üzerinde %10,37 olarak gerçekleşti. Bu oran önceki ayın %8.7’lik oranı ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek. Petrol fiyatlarındaki gevşeme döviz kurlarındaki artışa rağmen ulaştırma fiyatları enflasyonunu aylık bazda %-0.38 yaptı ve ulaştırma kategorisinin manşet enflasyona -0.06’luk katkıda  bulunmasına neden oldu. %-4.83 aylık enflasyona sahip giyim ve ayakkabı, manşet enflasyonu 0.31 puan aşağı çekti. Yıllık bazda ise %12,37’lik enflasyonun 2,59 puanlık kısmı gıda ve içecekten 2.2 puanlık kısmı konut sektöründen gelirken, 1.96 puan ulaştırma sektöründen geldi.

Hizmet ve işlenmiş gıda enflasyonu hala yüksek … Gıda enflasyonunda hızlanma hem işlenmiş hem de işlenmemiş gıdadan kaynaklanmış görünüyor. Aylık bazda %3.85 artan işlenmemiş gıda fiyatları yıllık bazda %2.22’den %4.73’e yükselirken aylık %0.89 artan işlenmiş gıda fiyatlarında yıllık enflasyon %16.1’den %16.6’ya yükseldi. Tüketici enflasyonunda düşüşünün önündeki diğer engel olan hizmet enflasyonu da yıllık %12.20’den %12.49’a yükseldi. Hizmet sektörünün alt endekslerine bakıldığında kira enflasyonunun %9.85’ten %10.11’e, ulaştırma hizmetlerinin %14.9’dan %16.4’e yükseldiğine şahit oluyoruz. Talep koşullarında beklenen iyileşme bu katılık gösteren kalemlerde daha fazla artışa yol açabilir ve genel tüketici enflasyonunda yavaşlamayı önleyebilir.

Related posts